Privacy verklaring

De Business Revelopment Group waardeert uw bezoek aan deze website en uw belangstelling voor wat wij doen. Wij zullen uw persoonlijke en zakelijke informatie zorgvuldig behandelen en beschermen. Aangezien de Business Revelopment Group zich vooral richt op de zakelijke markt, zijn het vooral zakelijke gegevens die – zonodig – worden gevraagd en bewaard. Voor zover het  over persoonlijke gegevens gaat, hebben die vooral betrekking op de werksituatie.

Waarom registreren wij gegevens van websitebezoekers en relaties?

In principe is elk bezoek aan onze website anoniem. Wel vragen wij u om toestemming voor het plaatsten van ‘cookies’, die inzicht geven in welke delen van de website worden bezocht en hoe lang dat duurt. Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website naar uw computer stuurt. In het algemeen worden die gegevens bij een bezoek aan www.businessrevelopment.nl op uw computer geplaatst om ons in staat te stellen u een goede browse-ervaring te bieden en onze website te verbeteren. Wij gebruiken cookies op de website www.businessrevelopment.nl specifiek voor de volgende doeleinden:

  • Functionele cookies. De website van de Business Revelopment Group plaatst cookies op uw computer om het navigeren op de website te vergemakkelijken. Met deze cookies kan de website onthouden welke keuzes u heeft gemaakt en u betere, meer op uw behoeften afgestemde functies bieden.
  • Webanalyse. De website de Business Revelopment Group gebruikt Google Analytics, een door Google verleende webanalysedienst. Hiermee kunnen wij de website van de Business Revelopment Group optimaliseren. Google Analytics plaatst cookies op uw computer om een onderscheid te maken tussen verschillende bezoekers en het gebruik van de website door bezoekers te analyseren. Met de cookies die Google op uw computer plaatst, worden gegevens verzameld, zoals de datum en het tijdstip waarop vanaf die computer de website wordt bezocht, het aantal keren dat de website wordt bezocht en de eventuele andere website die de gebruiker naar de website van de Business Revelopment Group heeft doorgeleid. U vindt meer informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics op Google’s website.
  • Sociale media. Sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter kunnen via de Business Revelopment Group website cookies plaatsen voor de integratie met deze sociale media. U gaat akkoord met het plaatsen van deze cookies door te klikken op de buttons van de sociale media om deze te activeren. Deze sociale media hanteren hun eigen privacy- en cookiebeleid, waarop de Business Revelopment Group geen invloed heeft. Op de website van de sociale media kunt u meer informatie vinden over deze cookies en het beheer daarvan.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen daarvoor in uw browser aan te passen. Wij maken u erop attent dat u daarna mogelijk niet meer over de volledige functionaliteit van de Business Revelopment Group website kunt beschikken.

Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunt u vinden op browserchecker.nl

Welke gegevens bewaren wij van en over u en waarom doen wij dat?

Als u, bijvoorbeeld naar aanleiding van een publicatie, gesprek of verwijzing, geïnteresseerd bent in wat de Business Revelopment Group doet of ergens van vindt, kunt u ons vragen eenmalig of regelmatig informatie toe te sturen of telefonisch contact op te nemen. Bijvoorbeeld:

  • U zoekt contact met één van onze revelopers.
  • U wilt regelmatig onze nieuwsbrief ontvangen;
  • U wilt vrijblijvende informatie ontvangen over de diensten die wij aanbieden;
  • U wilt deelnemen aan een bijeenkomst die wij organiseren;
  • U wilt een offerte aanvragen;
  • U wilt een publicatie van ons bestellen.

Daarvoor hebben wij uw contactgegevens nodig, zoals uw naam en functie, woon- en/of werkadres, e-mailadres en telefoonnummer, facturatiegegevens.

Om u informatie te kunnen sturen die past bij uw situatie, vragen wij in sommige gevallen ook gegevens over uw organisatie en branche, uw functie, zakelijke verantwoordelijkheden en interessegebieden en administratieve gegevens. Deze informatie wordt alleen gebruikt om uw vragen goed te kunnen beantwoorden en de diensten of activiteiten waarvoor u belangstelling heeft goed te kunnen uitvoeren en de zakelijke en financiële aspecten daarvan goed te kunnen vastleggen en beheren.

Wanneer de Business Revelopment Group voor uw organisatie een opdracht uitvoert in het kader van Business Revelopment worden gegevens geregistreerd die nodig zijn voor een goede samenwerking, zoals gegevens over de organisatie, de organisatieomvang en -structuur, de sector waarin de organisatie werkzaam is, de opdrachtgever(s) en hun functies en verantwoordelijkheden, de samenwerkingsrelaties, contractuele afspraken en verplichtingen, procuratie en financiële procedures, gemaakte werkafspraken en de planning, voortgang, resultaten en beoordeling van de werkzaamheden, alsmede de rapportage daarover.

Wat gebeurt er als u gevraagde gegevens niet beschikbaar stelt?

Wij spannen ons in alleen die gegevens van u te vragen die noodzakelijk zijn om u op een voor u waardevolle manier van dienst te zijn. Wanneer u die gegevens niet, onjuist of onvolledig beschikbaar stelt, kan dat onze mogelijkheden om dat waar te maken beperken. Dat kan betekenen dat de informatie die u van ons ontvangt niet helemaal aansluit bij uw situatie of behoeften, dat de planning of voortgang vertraging ondervindt of dat vaker dan gewenst herstelhandelingen nodig zijn.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Niemand anders dan uw contactpersonen bij de Business Revelopment Group hebben toegang tot de gegevens van u en uw organisatie. Waar de Business Revelopment Group gebruik maakt van digitale systemen die door gespecialiseerde samenwerkingspartijen contractueel beschikbaar worden gesteld, is die toegankelijkheid begrensd via persoonlijke beveiligingscodes.

De website van de Business Revelopment Group wordt beheerd door een gerenommeerde Nederlandse webhosting service. Op hun beschermde servers worden de gegevens die via de website binnenkomen in Nederland bewaard. De naam van deze provider kunt u als zakelijke relatie bij ons opvragen.

De Business Revelopment Group werkt met Office365 van Microsoft. Dat garandeert dat onze bestanden altijd onder de meest recente beveiligingsprotocollen worden opgeslagen.

Om relaties te informeren over onze activiteiten werken wij soms samen met externe partijen of software van externe partijen, zoals LinkedIn en MailChimp, om digitale berichten te verzenden. In dat geval worden uitsluitend die gegevens gebruikt die minimaal noodzakelijk zijn voor een goede verzending.

Wij stellen uw gegevens nooit zonder uw toestemming ter beschikking voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze aan ons opgaf, tenzij wettig bevoegde Nederlandse of Europese autoriteiten ons daartoe noodzaken met een gespecificeerd verzoek of bevel.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden beveiligd bewaard zolang dat nodig is voor het onderhouden van door beide partijen gewenst zakelijk contact. Wanneer uw gegevens langer dan 36 maanden niet worden geraadpleegd of gebruikt worden die uit ons bestand verwijderd. Zolang er actief zakelijk contact tussen ons bestaat kunnen uw gegevens om praktische redenen niet worden verwijderd.

Gegevens van relaties voor wie wij opdrachten hebben uitgevoerd in het kader van Business Revelopment blijven in principe permanent bewaard, als referentiemateriaal voor kennisontwikkeling. Maar wanneer u voortzetting van ons zakelijk contact niet langer op prijs stelt en eventuele eerder tussen ons overeengekomen zakelijke verplichtingen zijn nagekomen, kunt u altijd met ons contact opnemen wanneer u wilt dat gegevens eerder worden verwijderd, of juist langer worden bewaard.

Wilt u dat we uw gegevens verwijderen? Stuur ons dan een mail met uw verzoek, wij zullen daar zo snel mogelijk gehoor aan geven en uw gegevens uit onze systemen verwijderen, met inachtneming van een goede afwikkeling van eventueel nog bestaande zakelijke verplichtingen.

U heeft altijd het recht om in te zien welke gegevens wij van u en uw organisatie bewaren en zonodig om rectificatie van evidente fouten te vragen. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het bewaren van bepaalde gegevens over u en uw organisatie. Wij verplichten ons uw bezwaren zo volledig en voortvarend mogelijk in te willigen, maar zijn ook genoodzaakt rekening te houden met het bewaren van gegevens die nodig zijn om zakelijke verplichtingen na te komen. Niet alleen verplichtingen van naar u, maar ook naar overheidsdiensten als de Belastingdienst. Daarom zijn wij niet vrij alle zakelijke informatie van relaties naar wens aan te passen.

Wanneer u meent dat wij geen goed gevolg geven aan een verzoek van u tot rectificatie, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.