Hoe werkt Business Revelopment

  1. Eerst brengen we het Revelopment-potentieel van uw organisatie kwalitatief en kwantitatief in kaart, in gesprek met het management. Twee instrumenten helpen daarbij: een rekenmodel dat de te verwachten effecten kwantificeert en bespreekbaar maakt, en een analyse van de bedrijfssituatie.
  2. Op basis van de uitkomsten bepalen we samen met het management of – en zo ja waar in de organisatie – een Business Revelopment programma de moeite waard is. We gaan alleen door naar de volgende stap als de perspectieven helder en waardevol genoeg zijn.
  3. We zorgen voor professionele interne communicatie, om het proces goed te laten landen en effectief te begeleiden.
  4. We voeren persoonlijke en vertrouwelijke gesprekken met de betrokken medewerkers en leidinggevenden, om hun ervaringen, observaties, verbetersignalen en individuele inzetmogelijkheden in beeld te brengen.
  5. Met wat we daaruit leren formuleren we gezamenlijke uitdagingen, stellen we (project-)teams samen en maken de planning SMART.
  6. We stellen projectteams samen die vernieuwing en ervaring verbinden en gidsen teamleden binnen de gestelde uitdaging te naar productieve samenwerking.
  7. We bieden professionele coaching om de (project-)teams te helpen bij het realiseren van de verbeteringen en gewenste resultaten.
  8. We meten de effecten/resultaten en maken die ‘vierbaar’ met de betrokken medewerkers en leidinggevenden. Dat is de bevestiging van de waardering die de organisatie heeft voor de medewerkers. Die draagt bij aan toenemende motivatie en betrokkenheid. En daarmee ook aan meer duurzame inzetbaarheid.
hoe_het_werkt_business_revelopment