De opbrengsten van Business Revelopment

Business Revelopment helpt concrete en meetbare resultaten te bereiken. Zowel voor individuele medewerkers, als voor hun afdelingen en de organisatie waarin zij werken.

  • Hogere (team)productiviteit, lagere foutmarges, hogere klanttevredenheid, lagere loon- en opleidingskosten en hoger organisatierendement.
  • Een hoger percentage innovatieprojecten realiseert het beoogde resultaat.
  • 55+ Medewerkers herwinnen energie en voeden de productiviteit van teams en organisaties.
  • Jongere medewerkers bereiken sneller vak-volwassenheid en (dus) meer verdienvermogen voor de organisatie en zichzelf.
  • Meer werkplezier en positieve dynamiek in de organisatiecultuur.
  • Ouderen blijven langer gemotiveerd en actief, jongeren zijn makkelijker te behouden voor de organisatie.
  • Minder uitval.
  • Het menselijk kapitaal in uw organisatie wordt circulair, door cultuurdragers en ervaringsdeskundigen te koppelen aan vernieuwers en veranderaars.
effecten_resultaten_business_revelopment