Verbeter uw productiviteit en innovatiekracht door koppeling van vernieuwingsdrive aan praktijkervaring.

Onderzoek laat zien dat 50% of meer van alle innovaties niet overleven in de praktijk binnen organisaties, in markten of bij klanten. Meestal niet omdat het ontwerp of de technologie faalt, maar door onvoldoende aandacht voor de vaak stroperige context waarin die moet functioneren. Dat kan veel geld – en frustratie – kosten.

Een Business Revelopment programma spreekt medewerkers aan op hun vermogen zelf knopen en knelpunten in productiviteit en innovatievermogen van de organisatie te signaleren en actief te helpen oplossen. Projectmatige combinaties tussen de vernieuwende kennis en drive van jonge werknemers en de toepassingservaring van oudere medewerkers zorgen voor prikkeling en motivatie. Met de juiste begeleiding en coaching ontstaat nieuwe samenwerking, ontwikkelen jonge talenten zich sneller, herwinnen ouderen zelfvertrouwen en ontstaat beweging in de organisatie.

separator-4

Er gaat veel tijd en energie zitten in het binnenhalen van goeie nieuwe mensen. Maar wat als u veel meer verdienvermogen kunt creëren met uw huidige mensen?

De huidige hoogconjunctuur trekt diepe sporen in de arbeidsmarkt. Goeie mensen zijn steeds moeilijker te vinden. Dus wordt er veel geïnvesteerd in werving en binden van nieuwe mensen. Dat is begrijpelijk. Maar de vraag is: levert deze investering een rendement op waar u blij van wordt? Hoe lang blijven deze nieuwe mensen? En blijven ze gezond wanneer ze langer aan boord zijn?

U kunt al gauw 20% meer verdienvermogen (plus lagere kosten) creëren met uw huidige mensen. Door vernieuwing en ervaring beter te combineren. Met behulp van Business Revelopment. Ons rekenmodel laat klip en klaar zien hoe attractief dat is. Gedetailleerd per bedrijf of organisatie.

Natuurlijk, ook dit gaat niet vanzelf en moet goed worden begeleid. Maar deze investering wordt minimaal binnen het eerste jaar terugverdiend. Leidt bovendien tot blijvende resultaten en maakt het gemakkelijker uw talent en ervaring aan boord te houden.

separator-4

Pak overbelasting en onderbenutting van talent aan, door slimme taakverdeling in teams

Nu de economische groei terug is, groeit ook de druk om zo efficiënt mogelijk te presteren. Liefst met de bestaande bezetting. Want uitbreiden is vaak moeilijk omdat de juiste vakmensen nauwelijks te vinden zijn. En risicovol in veranderlijke markten.
Maar tegelijkertijd verliezen veel organisaties vermogen doordat jonge medewerkers overbelast raken (burn out risico stijgt vooral onder 25 – 35 jarigen) terwijl ouderen juist minder productief worden en mentaal afhaken.

Een Business Revelopment programma brengt weer balans in de organisatie, door samen knelpunten aan te pakken, taken en rollen anders te verdelen over jongere en oudere medewerkers en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Wij spreken medewerkers aan op waar zij goed in zijn – niet op wat zij missen. Daarmee kunnen zij elkaar zowel ondersteunen als versterken. Dat verbetert de output van hun team en de positieve energie in de organisatie.

Subsidiemogelijkheden

Specialisten noemen Business Revelopment Duurzame Inzetbaarheid 2.0. En er bestaan verschillende mogelijkheden voor subsidie bij trajecten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Voor bedrijven die met Business Revelopment aan de slag willen heeft het dus zin de mogelijkheden op dit vlak te onderzoeken. Wij kunnen daarbij helpen.